อจท.หารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นาย Steve Trent ผู้อำนวยการมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม ( Environmental Justice Foundation – EJF ) และคณะ เข้าพบ อธิบดีกรมเจ้าท่า เพื่อแสดงความยินดีและร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการที่ประเทศไทยจะนำข้อเสนอแนะในหลักการเพื่อความโปร่งใสในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลทั่วโลก (The ten principles for global transparency) 10 ข้อ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและนานาชาติในการต่อสู้และแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายและการริดรอนสิทธิแรงงาน

วันที่:08 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 21

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

ภาพกิจกรรม

เอกสารแนบ: