เจ้าท่ากระบี่ ออกตรวจท่าเรือพร้อมกวดขันปัญหามลพิษ PM 2.5

วันที่ 20 ตุลาคม 2562
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจปราบปราม
มลพิษทางเสียง และมลพิษทางอากาศ ตรวจเอกสารประจำเรือ
และแนะนำให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพให้ถูกต้องเรียบร้อยตลอดการสัญจรทางน้ำ
เดินเรือด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ
พร้อมให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้บรรทุกเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต ณ
บริเวณท่าเทียบเรือหาดนพรัตน์ธารา ตำบลอ่าวนาง
, ท่าเทียบเรือบ้านอ่าวน้ำเมา
ตำบลไสไทย และท่าเทียบเรือสวนเจ้าฟ้า ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เหตุการณ์โดยรวมเรียบร้อยปกติทำการตรวจทั้งสิ้นเรือเพลาใบจักรยาว
(เรือหางยาว) จำนวน
25 ลำเรือบรรทุกผู้โดยสาร(เรือเร็ว)จำนวน
23 ลำ

 

วันที่:21 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin