เจ้าท่ากระบี่ และหัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมแม่น้ำ กรมเจ้าท่าตรวจรับงานท่าเทียบเรือสวนสาธารณะธารา จ.กระบี่

นายกิตติรัศมิ์
เมธีกุล หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมแม่น้ำ และนาวาตรี.ชัยศิริ ขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่
5 (กระบี่) กรรมการและผู้ควบคุมงานร่วมตรวจรับท่าเรือสวนสาธารณะธารา
จ.กระบี่ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ
17 ตุลาคม 2562 และจะส่งมอบเทศบาลเมืองกระบี่ เป็นผู้ดูแลต่อไปทั้งนี้ท่าเรือสามารถรองรับผู้ใช้บริการทุกกลุ่มโดยมีผู้แทนผู้พิการและ
จนท. สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กระบี่
ร่วมทดสอบการใช้งานปรากฏว่าสามารถรองรับผู้พิการได้อย่างเหมาะสม

 

วันที่:21 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 11

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin