เจ้าท่าตรัง งานตรวจการณ์ทางน้ำ ออกตรวจสอบพื้นที่ตามที่มีการร้องเรียนว่ามีการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำในลักษณะอาคารในคลองโดยไม่ได้รับอนุญาตบริเวณคลองสาธารณะหมู่ที่ 4 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เจ้าท่าตรัง งานตรวจการณ์ทางน้ำ
ออกตรวจสอบพื้นที่ตามที่มีการร้องเรียนว่ามีการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำในลักษณะอาคารในคลองโดยไม่ได้รับอนุญาตบริเวณคลองสาธารณะหมู่ที่
4 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 เจ้าหน้าที่ตรวจการ ได้บูรณาการร่วมตรวจสอบพื้นที่ กับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ นายกิติ นายจำนงค์ อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 นายปรีชา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้
จากการตรวจสอบ ปรากฏว่าไม่พบแพที่กีดขวางทางน้ำ
เนื่องจากได้มีการเคลื่อนย้าย นำออกไปจากบริเวณคลองสาธารณะประโยชน์
ในบริเวณที่ได้มีการร้องเรียนแล้ว จากการสอบถามช่างที่ก่อสร้างแพดังกล่าว
ทราบว่าแพหลังดังกล่าวเป็นของนายอุ้ม ไม่ทราบนามสกุล

วันที่:07 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin