เจ้าท่าตรัง ออกตรวจเรือโดยสาร บริเวณท่าเทียบเรือปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตรวจใบอนุญาตใช้เรือ ใบประกาศนียบัตร ผู้ควบคุมเรือ และผู้ควบคุมเครื่องจักรยนต์ อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำเรือ/ เสื้อชูชีพ/พวงชูชีพ/ถังดับเพลิง

เจ้าท่าตรัง ออกตรวจเรือโดยสาร
บริเวณท่าเทียบเรือปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตรวจใบอนุญาตใช้เรือ
ใบประกาศนียบัตร ผู้ควบคุมเรือ และผู้ควบคุมเครื่องจักรยนต์ อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำเรือ/
เสื้อชูชีพ/พวงชูชีพ/ถังดับเพลิง

วันที่:22 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: