เจ้าท่านครปฐม บูรณาการตรวจร่วมกับสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี สำนักงานตำรวจภูธรอำเภอดำเนินสะดวก ฝ่ายปกครองอำเภอดำเนินสะดวก เข้าตรวจเรือบรรทุกคนโดยสาร(หางยาว) ในคลองดำเนินสะดวก เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนสองฝั่งคลอง

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. จภ.3(นฐ.)โดยนายมาโนช สรังษี รก.ผจภ.3(นฐ.) พร้อมเจ้าหน้าที่บูรณาการตรวจร่วมกับสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี สำนักงานตำรวจภูธรอำเภอดำเนินสะดวก ฝ่ายปกครองอำเภอดำเนินสะดวก เข้าตรวจเรือบรรทุกคนโดยสาร(หางยาว) ในคลองดำเนินสะดวก เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนสองฝั่งคลองในกรณีขับเรือเร็ว โดยได้บันทึกข้อมูลประวัติผู้ควบคุมเรือ ท่าเทียบเรือ เพื่อนำไปจัดทำสถิติและเพิ่มบทลงโทษหากมีการกระทำผิดครั้งต่อไป รวมทั้งได้แจ้งโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ควบคุมเรือฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแผนการจัดกลุ่มท่าเรือฯเพื่อพัฒนาตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่ยังยืนต่อไป..

วันที่:22 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin