เจ้าท่านครสวรรค์ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวง

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 นายสุชิน ธรรมพิทักษ์ ผจภ.๑ (นครสวรรค์) มอบหมายให้ นายบุรินทร์ วัฒนา เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ และนายถาวร ชาญไชย นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ เข้าร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (นางอัมพวัน วรรณโก) ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำในแม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี ___________________________________ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 280 หรือ 285 E-Mail : Pr@md.go.th

วันที่:28 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin