เจ้าท่านนทบุรี ตรวจสอบเรือโดยสารไม่พบปัญหา PM2.5

ในวันจันทร์ ที่ 28 ต.ค. 62  จภ.2 (นนทบุรี) ได้มอบหมาย จนท. ตรวจสอบบริเวณเรือข้ามฟากและเรือโดยสารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไม่พบว่ามีควันดำจากเรือ ฝุ่นละออง หรือกิจกรรมขนถ่ายบริเวณท่าเรือ และจากการตรวจสอบจากกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไม่พบค่า PM 2.5 เกินกว่าค่ามาตรฐานแต่อย่างใด 
___________________________________
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม  
โทรศัพท์ 02-233-1311 ต่อ 280 หรือ 285  
E-Mail : Pr@md.go.th
Facebook : กรมเจ้าท่า 
เว็บไซต์: www.md.go.th

วันที่:28 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: