เจ้าท่านนบุรี ลงพื้นที่เรือตรวจสอบบริเวณท่าเรือข้ามฟากเทศบาลปทุมธานี

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่
2
(นนทบุรี)
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจสภาพเรือว่ามีควันดำหรือไม่ และเรือมีความปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ นั้นทั้งนี้ในวันที่
21
ตุลาคม 2562 จภ.2 (นนทบุรี)
ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในเขตพื้นที่ บริเวณท่าเรือข้ามฟากเทศบาลปทุมธานี
ปรากฏว่าเรือที่ตรวจสอบไม่มีควันดำ และเรือมีความปลอดภัย

วันที่:21 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 11

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: