เจ้าท่าพังงาร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกไว้แล้วตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน “ หรือโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

เจ้าท่าพังงาร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกไว้แล้วตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน “ หรือโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดฯ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

วันที่:22 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 11

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin