เจ้าท่าพังงา ออกตรวจตราความปลอดภัยทางน้ำ และค่าฝุ่นละออง PM 2.5

วันที่ 7
ตุลาคม
2562 กรมเจ้าท่า โดยนายณชพงศ ประนิตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือสุระกุล และท่าเทียบเรือบ้านเขาเปาะ ตำบลกระโสม
อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อตรวจตราปราบปรามผู้ฝ่าฝืนละเมิดกฎหมายฯ
พร้อมอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ประสัมพันธ์ให้สวมใส่เสื้อชูชีพ
และสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการเดินเรือ ผู้ควบคุมเรือ
เกี่ยวกับการบรรเทาปัญหาค่าฝุ่นละออง
PM 2.5
เกินมาตรฐาน ตามมาตรการที่กระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายเกี่ยวกับสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง
PM 2.5 เกินมาตรฐาน
และให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละออง
ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ถือปฏิบัติ และได้ทำการออกตรวจและขอความร่วมมือูผู้ประกอบการ
ดังนี้


1. แนะนำเจ้าของเรือให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
น้ำมันเกียร์ ตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ
ตามกำหนดชั่วโมงการใช้งานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เครื่องยนต์อยู่ในสภาพดี
การเผาไหม้สมบูรณ์

2. ขอความร่วมมือผู้ควบคุมเรือให้ลดอัตราการเร่งเครื่องยนต์เรือขณะเรือเข้าเทียบท่าหรือออกจากท่าเรือ
ความเร็วไม่เกิน
5 น๊อต ในระยะ 1,000
เมตรจากฝั่งท่าเรือ

3. กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเครื่องยนต์เรือ
ไม่ให้มีเสียงดังเกินที่กฎหมายกำหนด
และแจ้งให้ผู้ประกอบการไม่ให้ดัดแปลงปรับแต่งท่อไอเสียเครื่องยนต์

4. ให้ผู้ควบคุมเรือติดตามประกาศของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา
และข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

 

วันที่:08 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

ภาพกิจกรรม