เจ้าท่าพัทยา ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวออกตรวจเรือโดยสาร บริเวณชายหาดพัทยา

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 0800-1200 นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา
มอบหมายเจ้าหน้าที่งานตรวจการณ์ ฯ โดยมีนายปิยชนินทร์ สุนทรเนตร
เจ้าพนักงานตรวจท่า เป็นหัวหน้าชุดฯ เข้าปฏิบัติการตรวจร่วมกับ
ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา เจ้าหน้าที่ ททท.จังหวัดชลบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์
Pattaya model ณ บริเวณ ชายหาดพัทยา ท่าเรือพัทยาใต้ แหลมบาลีฮาย
และบริเวณเกาะล้านในการนี้ได้นำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า
285 เข้าร่วมตรวจปราบปรามด้วย
การปฎิบัติงานรายละเอียด ดังนี้

1. ตรวจเรือโดยสาร เรือเร็ว เรือเจ็ตสกี เรือเจ็ตสกีเพื่อเช่า
ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งาน

2. ตรวจเอกสารใบอนุญาตใช้เรือ, ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ, มาตรฐานเสื้อชูชีพ, ตรวจนับจำนวนผู้โดยสาร
ไม่ให้เกินกว่าใบอนุญาตกำหนด

3.เนื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลลอยกระทง และเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวหนาแน่น
จึงเน้นย้ำให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ เดินเรือด้วยความระมัดระวัง
คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญกับชับให้นักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาที่โดยสารอยู่บนเรือ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศ ก่อนการเดินเรือ

4. ตรวสอบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการช่วยกันตรวจสอบเรือในความดูแล
เครื่องยนต์และสภาพเรือโดยรวมเพื่อป้องกันและลดปัญหา มลภาวะจากฝุ่น
PM 2.5

วันที่:21 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: