เจ้าท่าระนองลงพื้นที่ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลกำพวน

วันที่
21 ตุลาคม
2562 นาวาตรีอภิชัย คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่.5
(ระนอง) มอบหมายให้จ่าเอกทวี พรหมทอง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
พร้อมด้วย นางสาววิลาวรรณ เจริญดี นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ และนางสาวน้ำผึ้ง
ประอินทร์ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ลงตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลกำพวน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน และกำนันตำบลกำพวน
ณ หมู่
4 บ้านท่ากลาง ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

 

วันที่:21 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 10

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin