เจ้าท่าสตูล ควบคุมดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ในทะเลอันดามัน

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูลมอบหมายคำสั่งชุดปฏิบัติการณ์ทางน้ำ   ให้เจ้าพนักงานตรวจท่า ทำหน้าที่หัวหน้าชุด พร้อมพนักงานประจำเรือตรวจการณ์ 188 ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ ในทะเลอันดามัน โครงการ รักษ์ เล ป่า ฟ้าสตูล ครั้งที่ 18 กิจกรรมเก็บขยะ ตามหมู่เกาะต่าง ๆ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ทะเลอันดามัน จังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศจำนวน 700 คน ซึ่งมีการกำหนดเขตเก็บขยะบนชายหาดของทะเล เขตควบคุมการเดินเรือ 
เขตดำน้ำ เขตเก็บขยะในทะเลไว้อย่างชัดเจนและปลอดภัยเหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปกติทั่วกัน
___________________________________
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม  
โทรศัพท์ 02-233-1311 ต่อ 280 หรือ 285  
E-Mail : Pr@md.go.th
Facebook : กรมเจ้าท่า 
เว็บไซต์: www.md.go.th

วันที่:28 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: