เจ้าท่าสมุทรปราการ อำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยทางน้ำ

⚓ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า⚓ 
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ จัดเตรียมเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 220 และเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 55 เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางน้ำ ในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการสัญจรทางน้ำ และสรุปจำนวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่าเรือต่าง ๆ ดังนี้ ท่าเรือหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 8400 ราย ท่าเรือองค์พระสมุทรเจดีย์จำนวน 6374 ราย ท่าเรือวิบูลย์ศรีจำนวน 1680 ราย และท่าเรือพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 804 ราย รวมผู้ใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน 15158 ราย ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่มีอุบัติเหตุทางน้ำ เหตุการณ์ปกติ
___________________________________
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม  
โทรศัพท์ 02-233-1311 ต่อ 280 หรือ 285  
E-Mail : Pr@md.go.th
Facebook : กรมเจ้าท่า 
เว็บไซต์: www.md.go.th

วันที่:28 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 11

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: