เจ้าท่าหนองคาย ออกให้บริการหน่วยเคลื่อนที่ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ

ในวันที่
21 ตุลาคม
2562 นายทวีชัย โชคสมุทร พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยเคลื่อนที่ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือและประชุมร่วมกับประธานวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวทะเลบัวแดง(บึงหนองหาร)
หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนประกอบการเรือท่องเที่ยวจำนวน
6 กลุ่ม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนชลประทานจังหวัดอุดรธานี
,ผู้แทนเกษตรอำเภอกุมภวาปี และปลัดอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
เพื่อรับทราบปัญหาและเตรียมความพร้อมก่อนถึงเทศกาลท่องเที่ยวชมทะเลบัวแดงที่จะมาถึงโดยมีเป้าหมายให้เรือ

คนประจำเรือ ท่าเรือ มีความถูกต้องปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์

วันที่:21 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin