เจ้าท่าเกาะสมุย ออกประกาศให้ชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือ

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเกาะสมุย ได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้ชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือ ระหว่าง วันที่29 ต.ค.- 1พ.ย.2562 และหลีกเลี่ยงการเดินเรือ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง และเจ้าของเรือ,นายท้ายเรือและประชาชนควรติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใก้ลชิด “เพราะทุกชีวิตมีค่า ต่อสถาบันครอบครัว” ___________________________________ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 280 หรือ 285 E-Mail : Pr@md.go.th

วันที่:28 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 11

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: