“เจ้าท่า” ปลูกป่า พัฒนาแหล่งน้ำ ทำอีสานสีเขียว ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างชุมชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“เจ้าท่า” ปลูกป่า พัฒนาแหล่งน้ำ ทำอีสานสีเขียว ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างชุมชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น. นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดโครงการ “เจ้าท่าปลูกป่า พัฒนาแหล่งน้ำ ทำอีสานสีเขียว ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า หัวหน้าส่วนราชการ เอกชน และประชาชนร่วมพิธีเปิด ณ แม่น้ำยัง ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

การปลูกต้นไม้ฯ ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ปลูกต้นไม้เพิ่มอีก 5,999 ต้น อาทิ ต้นชิงชัง พะยูง พะยอม ยางนาอินทนิล ต้นไม้ป่า ต้นไม้ประจำถิ่น พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติอีก 199,999 ตัว ทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพแม่น้ำยัง ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความสามัคคีและมิตรภาพที่ดีระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เป็นกิจกรรมบูรณาการเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ฟื้นฟูและรักษาลำน้ำธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค และสืบสานพระราชดำรัส “พระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2525

หลังจากนั้น รองอธิบดีกรมเจ้าท่าฯ ได้เดินทางไปตรวจราชการโครงการขุดลอกแม่นำ้ปาว ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมรับฟังบรรยายโดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ที่ 8 ใช้รถขุด ขก.5 ขุดลอกกว้าง 20-30 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร มีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 27 กันยายน 2565 ซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 191 เมตร ปริมาณวัสดุที่ขุดลอก 8,600 ลบ.ม. ความก้าวหน้างาน 11.41% ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังขุดลอกเสร็จ ประชาชนในเขตพื้นที่บ้านกุดอ้อ บ้านฝายแตก และบ้านวังเกาะเหล็ก ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้มีพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค ทำการเกษตร และช่วยระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

__________________________

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 280 หรือ 285
E-Mail : Pr@md.go.th

วันที่:10 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 155

ข้อมูลโดย: PR Marine Department

แกลเลอรี่