เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งานเช่ารถขุดตักดิน (Back Hoe) ชนิดตีนตะขาบแขนยาว จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับเครื่องจักรของหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วันที่:21 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าชม:32

ข้อมูลโดย: Procurement Officer C6