เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 1303 ออกตรวจตราความปลอดภัยในพื้นที่ จ.ชลบุรี

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00
น. เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 1303 ได้ทำการออกตรวจตราความปลอดภัยของเรือในการสัญจรทางน้ำบริเวณพื้นที่
จ.ชลบุรี ตรวจไม่พบการกระทำอันละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องและทั้งนี้ได้ทำการขึ้นตรวจเรือน้ำมัน
และเรือประมง โดยได้เน้นในเรื่องของ
PM 2.5 และการคัดแยกขยะของเรือซึ่งได้รับความร่วมมือ
และไม่พบผู้กระทำความผิดใดๆ

 

วันที่:21 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 35

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: