โครงการพัฒนาระบบเพื่อตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานภาคการประมง โดยเทคโนโลยี Biometrics ระยะที่ ๑ (42.18.30.14) โดยวิธีพิเศษ

วันที่:26 พฤษภาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 31

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: