โครงการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อพัฒนาท่าเรือน้ำลึกดอนสักแห่งที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดการประชุมการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น
โครงการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อพัฒนาท่าเรือน้ำลึกดอนสักแห่งที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน (ห้องเมืองคนดี)
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่:09 มิถุนายน 2565

เข้าชม:451

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (J)