โครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทยรองรับตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน

 โครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทยรองรับตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน

วันที่:29 สิงหาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 107

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่