ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.๑๙๕ – กม.๒๐๐ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ถึง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:19 มกราคม 2565

เข้าชม:

Post View : 17

ข้อมูลโดย: Procurement Officer

แบบประเมินความพึงพอใจ