รชค. มนพร สั่งการให้กรมเจ้าท่ากวดขันตรวจตราการเดินเรือในแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศ เพื่อความปลอดภัย

รชค. มนพร สั่งการให้กรมเจ้าท่ากวดขันตรวจตราการเดินเรือในแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศ เพื่อความปลอดภัย

กรมเจ้าท่า โดยศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ รายงานสถานการณ์ทางน้ำเมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน 2567ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการทางน้ำ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบไปด้วย เรือด่วนเจ้าพระยา 40 เที่ยว ผู้โดยสาร 4,092 คน เรือทัวร์ริสต์โบ๊ท 54 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,287 คน เรือไฟฟ้า MINE SMART FERRY 35 เที่ยว ผู้โดยสาร 1,750 คน และเรือข้ามฟากตามท่าเรือต่างๆ 900 เที่ยว ผู้โดยสาร 23,151 คน เรือภัตตาคาร 36 เที่ยว ผู้โดยสาร 7,555 คน เรือโดยสารคลองแสนแสบ 81 เที่ยว ผู้โดยสาร 7,219 คน และในส่วนภูมิภาคที่ 1-7 มีเรือให้บริการ 2,966 เที่ยว ผู้โดยสาร 140,408 คน รวมเที่ยวเรือและผู้โดยสารทั่วประเทศ 4,112 เที่ยว ผู้โดยสาร 186,462 โดยในภาพรวมเรือสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียงพอ สามารถระบายผู้โดยสารได้อย่างต่อเนื่อง ตามเที่ยวเวลาเรือ

พร้อมกันนี้ ดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเดินเรือ หมั่นตรวจเช็คสภาพความพร้อมของเรือ รวมทั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ ก่อนออกเดินเรือทุกครั้ง พร้อมดูแลการเดินเรือในแม่น้ำสายหลัก เน้นย้ำในเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยในเรือ และการเดินเรือของเรือโดยสาร รวมทั้งเรือประเภทต่างๆ เช่นเรือลากจูงในการขนส่งสินค้า จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตามท่าเรือ ดูแลความปลอดภัย ให้คำแนะนำประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางทางน้ำ พร้อมจัดระเบียบการขึ้น ลงเรือ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการบริเวณท่าเทียบเรือ พร้อมตรวจสอบเอกสารคนประจำเรือต้องครบถ้วน รวมทั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ อาทิ เสื้อชูชีพ แพชูชีพ ถังดับเพลิง ให้มีจำนวนเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยทางน้ำของกรมเจ้าท่า และหากท่านใดพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ โทร.สายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
———————————————
17 มิถุนายน 2567
ติดตามข่าวกรมเจ้าท่า
Facebook : กรมเจ้าท่า
Twitter :@md_pr_th
IG : prmd_news

วันที่:18 มิถุนายน 2567

เข้าชม:141

ข้อมูลโดย: prmd

แกลเลอรี่