1. วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30- 12.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ประชุมการวางมาตรการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ในวันลอยกระทง ปี 2562 ซึ่งจัดชุดตรวจ (ชุดเฉพาะกิจ) ลงพื้นที่จุดที่มีการลอยกระทง ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจน้ำ เพื่อดูแลความปลอดภัยทางน้ำให้กับประชาชนให้เกิดความปลอดภัย

1.      วันที่
29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30- 12.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ประชุมการวางมาตรการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ
ในวันลอยกระทง ปี 2562 ซึ่งจัดชุดตรวจ (ชุดเฉพาะกิจ) ลงพื้นที่จุดที่มีการลอยกระทง
ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน
2562 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ ตำรวจน้ำ เพื่อดูแลความปลอดภัยทางน้ำให้กับประชาชนให้เกิดความปลอดภัย
และป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เรือ และยานพาหนะทางน้ำทุกประเภท
การดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสำนักงาน ทั้งภายในและภายนอก ตามหลัก 5 ส
รวมถึงอุปกรณ์สำนักงาน การปฏิบัติการ/ควบคุม เรื่อง มาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM
2.5 และการตรวจตราปราบปรามการกระทำผิดทางกฎหมาย

วันที่:29 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin