ประกาศผลการพิจารณาเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์แบบพิมพ์ แบบ ก.1 ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 4,500 เล่ม

ประกาศ ณ วันที่  25 ก.พ. 57

568_260257.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 32

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin