ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง แม่น้ำยม บ้านวังหิน หมู่ 1 ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่  28 ม.ค. 57

Yom-River_Pakquare.pdf

วันที่:15 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 42

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin