ประกาศผลการพิจารณาเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือรักษ์ธารา จำนวน 17 รายการ

ประกาศ ณ วันที่  13 มี.ค.57

1452_57.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 46

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin