ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาซื้อเชือกลากจูงสำหรับเรือเจ้าท่า จ.1 จำนวน 2 รุ่น

ประกาศ ณ วันที่  5 มี.ค.57

ศบ3-100357.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 59

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin