ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.1 และเรือเจ้าท่า 21 รวม 68 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่  27 ก.พ. 57

574_270257.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 51

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin