ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาซื้อเครื่องรับ – ส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 10 เครื่อง

ประกาศ ณ วันที่  6 มี.ค.57

811_060357.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 42

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin