ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณ หมู่ 12 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 16 ม.ค.57

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

วันที่:19 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 41

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin