ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 135 จำนวน 66 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่  4 มี.ค. 57

776_57.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 61

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin