ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 141 จำนวน 58 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่  10 มี.ค. 57

ประกวด ซ่อมทำเรือยนต์ฯ 141.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 57

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin