ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.15 และเรือเจ้าท่า 215 รวม 43 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่  27 ก.พ. 57

576_270257.pdf

วันที่:15 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 59

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin