ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2556 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ

วันที่:28 พฤศจิกายน 2556

เข้าชม:

Post View : 95

ข้อมูลโดย: