ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.19 และเรือเจ้าท่า 219 รวม 50 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่  27 ก.พ. 57

573_270257.pdf

วันที่:15 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 43

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin