ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 195/2556 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานสถิติ

วันที่:28 พฤศจิกายน 2556

เข้าชม:178

ข้อมูลโดย: