ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือสาธารณะในภูมิภาคประจำปี 2 แห่ง (ท่าเทียบเรือเกาะพะงัน และท่าเทียบเรือเกาะสมุยที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่  28 ม.ค. 57

Samuy-Pangan_Pier.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 37

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin