ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำสะพานเทียบเรือ รวมบันไดสะพานและเบรคกันคลื่น 2 สะพาน (สมุทรปราการ สนร.) 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่  21 ก.พ. 57

654-1_240257.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 51

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin