ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ที่ 2 , 3 , 7 และ 8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่  24 ก.พ. 57

654-4_240257.pdf

วันที่:15 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 52

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin