ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำสะพานเทียบเรือ รวมบันไดสะพานและเบรคกันคลื่น 2 สะพาน

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำสะพานเทียบเรือ รวมบันไดสะพานและเบรคกันคลื่น 2 สะพาน (สมุทรปรากร สนร.) 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 6 ม.ค.57

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซม

วันที่:19 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 43

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin