ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 3 ต.ค.56

ประกาศประกวดราคา

วันที่:19 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 41

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin