เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อหาระบบสื่อสารและสร้างเครือข่ายพัฒนาระบบวงจรปิด

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อหาระบบสื่อสารและสร้างเครือข่ายพัฒนาระบบวงจรปิดเพิ่มเติมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 7 ต.ค.56

เปลี่ยนแปลงประกาศเ

วันที่:19 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 32

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin