ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 21 ต.ค.56

ยกเลิกประกาศ

วันที่:19 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 29

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin