ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังคลองวังโตนด

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังคลองวังโตนด บริเวณหมู่ 3 บ้านหนองคล้า ตำบลหนองคล้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธ.ค.56

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

วันที่:19 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 39

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin