ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำปากพนัง

ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธ.ค.56

ประกวดราคา

วันที่:19 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 36

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin