ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำสะกอม (Sand by passing)

ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำสะกอม (Sand by passing) จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 6 ม.ค.57

ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอก

วันที่:19 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 43

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin