ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำเวฬุ

ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 6 ม.ค.57

ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอก

วันที่:19 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 25

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin